Ochrana a zpracování osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás opravdu důležité. Zásadou je respektovat Vaše soukromí, pokud jde o veškeré informace, které můžeme shromažďovat u nás, na naší webové stránce eaty.cz.

Jsme společnost Eaty group s.r.o., IČO: 09698728, ale obvykle používáme pouze označení eaty.cz nebo www.eaty.cz. Můžete se na nás obracet s použitím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa: info@eaty.cz

adresa: Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha 10

Když navštívíte naše webové stránky, zaregistrujete se nebo zadáváte objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jako správce údajů rozhodujeme o tom, jak a proč vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a s použitím jakých prostředků, přičemž bližší podmínky jsou uvedeny níže.

1. Informace, které shromažďujeme:

Log data

Když navštívíte naše webové stránky www.eaty.cz, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní data poskytovaná Vaším webovým prohlížečem. Tato data jsou považována za "neidentifikační údaje", neboť Vás osobně neidentifikuji. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) Vašeho počítače, typ a verzi prohlížeče, navštívené stránky, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.

Data ze zařízení

Můžeme také shromažďovat údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky. Tato data mohou zahrnovat typ zařízení, operační systém, jedinečné identifikátory zařízení, nastavení zařízení a údaje geografické polohy za účelem lepšího funkčního naších stránek. Co shromažďujeme, může záviset na jednotlivých nastaveních Vašeho zařízení a softwaru. Doporučujeme zkontrolovat zásady výrobce nebo poskytovatele softwaru, abyste zjistili, jaké údaje nám zpřístupní.

Osobní informace

Kontaktní údaje:

Jméno a příjmení, emailové adresy, profily sociálních médií, telefon/mobilní číslo, osobní/doručovací adresu/pracovní adresu, informace o platbě.

Důvod: Když nás kontaktujete, shromažďujeme tyto údaje, protože potřebujeme vědět, s kým jednáme a s kým vstupujeme do smluvního vztahu.

Profilové údaje:

Jméno, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, dodací adresa, intolerance na alergeny.

Důvod: V rámci uživatelských profilů pro řádnou realizaci objednávek uchováváme a zpracováváme tyto údaje.

Profilové údaje:

Jméno, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, dodací adresa, intolerance na alergeny.

Důvod: V rámci uživatelských profilů pro řádnou realizaci objednávek uchováváme a zpracováváme tyto údaje.

Údaje o objednávkách:

Historie objednávek, faktury, identifikační číslo objednávky, připomínky k objednávkám, informace o způsobu platby, dodací adresa, úspěšné objednávky a zrušené objednávky.

Důvod: Na základě těchto informací byste měli získat přehled o svých vlastních zájmech a předchozích objednávkách. Stejné informace rovněž používáme ke zlepšení našich služeb.

Lokalizační údaje:

Adresa, PSČ, město, stát, zeměpisná délka, zeměpisná šířka.

Důvod: Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli doručovat Vaše objednávky a popř. vyhodnotit, zda naše rozvozová zóna odpovídá místu realizace objednávky.

Obchodní údaje:

Obchodní údaje se týkají dat, která se hromadí během běžného provozu na naší webové stránce. To může zahrnovat záznamy o transakcích, uložené soubory, uživatelské profily, analytické údaje a další metriky, stejně jako další typy informací, které se vytvářejí nebo generují tím, že uživatelé interagují s našimi službami.

Důvod: Tyto údaje shromažďujeme z důvodu lepší funkčnosti webu a realizaci objednávek.

2. Právní základy zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze pokud k tomu máme právní základ. Tyto právní základy závisí na službách, které používáte, a na tom, jak je používáte, což znamená, že Vaše údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě, že:

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy;

 • splňují legitimní zájem (který není potlačen Vašimi zájmy na ochraně údajů), jako je například výzkum a vývoj, uvádění na trh a propagace našich služeb a ochrana našich zákonných práv a zájmů;

 • nám dáváte souhlas pro konkrétní účel (například můžete souhlasit s tím, že Vám pošleme náš informační bulletin); nebo

 • Vaše data musíme zpracovat, abychom splnili zákonnou povinnost.

Pokud souhlasíte s naším používáním informací o Vás pro konkrétní účel, máte právo kdykoli změnit názor (to však neovlivní zpracování, které již proběhlo).

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. I když si tyto informace uchováme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátám a krádežím, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

V případě potřeby si můžeme uchovat Vaše osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti nebo za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3. Shromažďování a použití údajů

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat osobní údaje pro následující účely, přičemž osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

 • poskytnout Vám základní funkce naší webové stránky;

 • zpracovávat veškeré transakční nebo probíhající platby;

 • umožnit Vám přístup a používání našich webových stránek, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií;

 • kontaktovat a komunikovat s Vámi;

 • pro interní vedení záznamů a administrativní účely;

 • pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií;

 • pořádat soutěže a / nebo nabízet další výhody pro Vás;

 • pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat; a

 • dodržovat naše právní závazky a řešit případné spory.

Jak tyto informace používáme

Můžeme použít kombinaci identifikačních a neidentifikačních údajů, abychom porozuměli, kdo jsou naši návštěvníci, jak využívají naše služby a jak v budoucnu zlepšíme jejich zkušenosti s naším webem či službou. Tyto údaje používáme také k získání údajů o popularitě produktů a služeb a účinnosti naší marketingové aktivity.

Vaše osobní údaje používáme především k tomu, abychom Vám umožnili přístup k určitým oblastem našeho webu, účtovat Vám předplatné a/nebo upozorňovat na veškeré změny Vašeho účtu či služeb.

Můžeme použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali s informacemi o našich webových stránkách a službách spolu s propagačním obsahem, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zajímat.

Můžeme použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás kontaktovali s informacemi o našich webových stránkách a službách spolu s propagačním obsahem, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zajímat. Chcete-li se odhlásit od propagačního obsahu, můžete se řídit pokyny k odběru, které Vám byly poskytnuty při propagační příležitosti.

Zpracování a ukládání údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovávány v České republice. Převádíme pouze údaje v rámci jurisdikcí, na které se vztahují zákony na ochranu dat a které odrážejí náš závazek chránit soukromí našich uživatelů.

Osobní a obchodní údaje uchováváme pouze po dobu, kterou potřebujeme pro poskytnutí služby nebo její zlepšení v budoucnu. Zatímco tyto údaje uchováváme, chráníme je v rámci komerčně přijatelných prostředků, abychom zabránili ztrátě a krádeži, stejně jako neoprávněnému přístupu, odhalení, kopírování, použití nebo úpravám.

Pokud požadujete, aby Vaše osobní údaje byly odstraněny nebo Vaše osobní údaje již nejsou pro naše operace relevantní, vymažeme je z našeho systému.

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme sdělit:

 • i. třetím stranám za účelem umožnění poskytování jejich služeb nám, včetně (bez omezení) poskytovatelům IT služeb, datových úložišť, hostitelům a poskytovatelům serverů, provozovatelům platebních systémů;

 • našim zaměstnancům nebo příbuzným subjektům za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi;

 • sponzorům nebo propagátorům jakékoli soutěže, kterou provozujeme;

 • úvěrovým agenturám, soudům, regulačním úřadům v případě, že nezaplatíte za zboží nebo služby, které jsme Vám poskytli;

 • orgánům činným v trestním řízení, jak vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem zřízení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv;

5. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovány v České republice nebo tam, kde my nebo naši partneři, přidružené subjekty a poskytovatelé třetích stran poskytují služby.

6. Vaše práva a kontrola Vašich osobních údajů

Volba a souhlas: Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s tím, abychom shromažďovali, drželi, používali a poskytovali Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jste-li mladší 16 let, musíte mít povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce, že máte povolen přístup a používání této webové stránky a (Vaši rodiče nebo zákonný zástupce) souhlasil s poskytováním Vašich osobních údajů. Osobní údaje nám nemusíte poskytovat, avšak pokud tak neučiníte, může to ovlivnit používání této webové stránky nebo produktů a / nebo služeb nabízených na této stránce.

Dále můžete využít následujících práv:

Právo na přístup

Máte právo získat informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete nás vždy požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz

Můžete odstranit data, která o vás uchováváme tím, že navštívíte svůj profil a smažete jej nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedených údajů.

Právo na omezení zpracování

Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budeme vaše údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát. Nicméně po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při jejich používání budeme vaše osobní údaje opět zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o vás uchováváme, a to ve strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje i námitku proti zpracování údajů, které zpracováváme bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že došlo z naší strany k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů nebo k porušení vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je v našem případě:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz

Odhlásit se: Chcete-li se odhlásit z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace (včetně marketingové komunikace), kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů nebo se odhlaste pomocí možností odhlášení poskytnutých v komunikaci.

7. Cookies

Používáme cookies k shromažďování údajů o Vás a Vaší aktivitě na našich stránkách. Soubor cookie je malý údaj, který naše webové stránky ukládají na Vašem počítači a ukládají se při každém návštěvě, abychom pochopili, jak používáte naše stránky. To nám pomáhá poskytovat obsah na základě předvoleb, které jste zadali. Další informace naleznete v Zásadách zpracování cookies.

8. Obchodní převody

Pokud naše aktiva se stanou součástí prodeje společnosti, nebo bychom přestali podnikat nebo vstoupili do konkurzu, zahrnuli bychom data mezi aktiva převedená na všechny strany, které nás získají. Berete na vědomí, že k takovým převodům může dojít a že všechny strany, které nás získají, mohou i nadále používat Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

9. Změny v těchto zásadách

Můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely současné přijatelné postupy a aktuální legislativu.

Eaty group s.r.o., info@eaty.cz

Tyto zásady jsou platné od 30. Července 2020

Všechna jídla jsou připravována z čerstvých a kvalitních surovin.

V dnešní rušné době je však čím dál složitější si najít čas na přípravu kvalitního jídla. EATY nabízí balíčky, ze kterých si jistě každý vybere dle požadované energetické hodnoty.

Tyto webové stránky používají soubory cookies pro sledování návštěvnosti za účelem optimalizace webu.